Menu
A+ A A-

Opracowanie 1363 pytań testowych przewidzianych na pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego. Zawiera wskazane prawidłowe odpowiedzi wraz z podaniem ich podstawy prawnej.

Pytania testowe zostały opracowane zgodnie z uchwałą nr 12/V/2011 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego

Podane pytania będą obowiązywały na egzaminie aż do momentu ogłoszenia kolejnej aktualizacji przez Państwową Komisję Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego.

W skład testów wchodzą następujące działy:

 • Źródła prawa i wykładnia prawa - 2 testy, 50 pytań;
 • Analiza podatkowa - 1 test, 28 pytań;
 • Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego - 2 testy, 48 pytań;
 • Materialne prawo podatkowe - 25 testów, 438 pytań;
 • Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji - 14 testów, 282 pytania;
 • Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne - 2 testy, 56 pytań;
 • Prawo dewizowe - 1 test, 25 pytań;
 • Prawo karne skarbowe - 4 testy, 94 pytania;
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa - 2 testy, 47 pytań;
 • Rachunkowość - 6 testów, 119 pytań;
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych - 4 testy, 77 pytań;
 • Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa - 5 testów, 99 pytań.

 

Płatności obsługuje:

DOTPAY

Logowanie lub Rejestracja